IZBORNIK

Naše usluge

Naše usluge kreirane su na osnovi teorije i najbolje svjetske i domaće prakse, te dugogodišnjeg iskustva stečenog prilikom izvršenja projekata. Usluge našim klijentima omogućuju sigurnu, kvalitetnu i potpuno uspješnu realizaciju strateških ciljeva:

 

 

PODIZANJE KONKURENTNOSTI POSLOVANJA, OSTVARENJE ODRŽIVOSTI POSLOVANJA, SNIŽENJE OPERATIVNIH TROŠKOVA, POVEĆANJE UČINKOVITOSTI POSLOVANJA, PODIZANJE AGILNOSTI NA PROMJENE, ISPUNJENJE KORISNIČKOG ISKUSTVA I OČEKIVANJA KUPACA, I DRUGI STRATEŠKI CILJEVI.
q-chart-usluge-pregled

Analiza poslovanja i dizajn tvrtke 

Naša ekspertiza omogućuje nam izvršenje kvalitetne i sveobuhvatne analize poslovanja: Da li tvrtka u potpunosti realizira strateške ciljeve, da li su organizacija i procesi optimalno postavljeni, da li su procesi kvalitetno podržani programskim rješenjima, da li su programska rješenja zastarjela, da li su rješenja kvalitetno integrirana, da li je optimiran protok informacija između organizacijskih cjelina, da li je dokumentacija digitalizirane i omogućena elektronička komunikacija, da li su sustavi strateških partnera dovoljno kvalitetno povezani sa našim sustavom, ako ne da li je to potrebno, da li je potrebno implementirati nova programska rješenja bazirana na najnovijim ICT tehnologijama, da li izvršiti radikalnu digitalnu transformaciju poslovanja, ako da, zašto i s kojim ciljem?

 

Nakon izvršene analize poslovanja poslovni arhitekt ima detaljne informacija o organizacijsko informatičkoj osnovici tvrtke i može predložiti plan za njenu optimizaciju i/ili transformaciju sukladno definiranim strateškim ciljevima tvrtke.

Digitalna transformacija tvrtke

Izazov digitalnog doba

Živimo u vremena Industrije 4.0. Nove ICT tehnologije (računarstvo u oblaku, kognitivna inteligencija, samoučeći algoritmi, robotika, internet stvari, virtualna realnost …) stvaraju podlogu za inovacije koje rezultiraju novim digitalnim modelima poslovanja, te novim proizvodima i uslugama (Dorado, Uber, Bnb, Alibaba i dr.). Konkurencija je sve jača, a očekivanja kupaca sve viša.

 

Tvrtkama koje se na vrijeme ne prilagode, odnosno ne uporabe nove ICT tehnologije na inovativan način, ugroženo je uspješno poslovanje, a dugoročno čak i opstanak tvrtke.

 

Sve prethodno navedeno postavlja pred tvrtku nužnost pronalaženja načina kako inovativno iskoristiti nove mogućnosti informacijskih tehnologija i primijeniti ih u svojem poslovanju. Zadatak nije jednostavan, a uspjeh visoko rizičan.

 

Posjedujemo sva potrebna znanja i vještine koje nam omogućuju dizajn digitalnog modela tvrtke za optimalno poslovanje uz primjenu najnovijih ICT tehnologija. Transformacija tvrtke sukladno dizajniranom digitalnom modelu, omogućiti će tvrtki visoko konkurentno, održivo i profitabilno poslovanje u vremenu Industrije 4.0.

Optimizacija resursa tvrtke

U svakoj tvrtki postoji prostor za optimizaciju, odnosno sniženje operativnih troškova poslovanja i/ili podizanja učinkovitosti poslovanja.

 

Predmet optimizacije mogu biti svi resursi tvrtke koji omogućuju izvršenje poslovanja. Pod resursima tvrtke podrazumijevamo: organizaciju, radna mjesta, poslovne procese, programska rješenja i platforme, računalnu i komunikacijsku oprema, te sistemske programe.

 

Za ostvarenje optimizacije resursa potrebno je definirati predmet optimizacije, ciljeve koje želimo ostvariti kao i metriku kojom ćemo mjeriti uspješnost optimizacije.

 

Naša usluga optimizacije resursa omogućuje sigurno, kvalitetno i potpuno uspješno postizanje definiranih ciljeva optimizacije, odnosno osposobljenje tvrtke za visoko učinkovito poslovanje uz najniže operativne troškove.

 

Kontaktirajte nas »

Upravljanje promjenama

Izazov promjene

Poslovanje svake tvrtke izloženo je svakodnevnoj planiranoj ili neplaniranoj promjeni uslijed promjene zakonske regulative i regulatornih propisa, promjeni internih pravila poslovanja, promjeni programskih rješenja, implementaciji novih programskih rješenja i platformi, promjeni organizacije, promjeni poslovnih procesa, promjeni uslijed udruživanja / kupnje novih tvrtki i drugo.

 

U slučaju kada tvrtka nema implementirano rješenje za upravljanje promjenama izvršenje složene promjene može biti vrlo rizično i povezano sa nepoznatim troškovima i rokom izvršenja.

 

Naša usluga implementacija rješenja za upravljanje promjenama tvrtki omogućuje izvršenje promjene sigurno i na vrijeme, te prema točnom planu i poznatim troškovima.

 

Kontaktirajte nas »

Nabava i implementacija poslovnog rješenja

Sigurno i uspješno izvršenje informatičkog projekta predstavlja veliki rizik. Svjetske statistike pokazuju da samo oko 5% projekata završi ispunjenjem ciljeva i sukladno planu, oko 65% projekata završi ne ispunjenjem zacrtanih ciljeva te sa probijanjem roka izvršenja i značajnim povećanjem planiranog budžeta, a čak oko 30% projekata završi potpunim neuspjehom.

Glavni uzroci lošeg izvršenja informatičkog projekta leže u niskoj kvaliteti projektnog zadatka, odabiru nedovoljno kvalitetnog programskog rješenja i/ili izvršitelja projekta, nedovoljno stručnom vođenju projekta, te nepravovremenom izvršenju zadataka od strane djelatnika naručitelja / izvršitelja.

Naš tim stručnjaka može vam izraditi projektni zadatak najviše kvalitete i pomoći odabrati kvalitetnog izvršitelja projekta, a fazi izvršenja projekta vršiti kontinuirani stručni nadzor.  U slučaju našeg angažmana jamčimo vam postizanje postavljenih ciljeva projekta i potpuno uspješno izvršenje projekta.

 

Kontaktirajte nas »

Quantum akademija

U našem školskom centu održavamo specijalističke seminare za:

 

   • Izgradnju arhitekture tvrtke
   • Vođenje informatičkih projekata

 

Naši seminari su dizajnirani na temelju teorije, najbolje svjetske i domaće prakse, te našeg bogatog iskustva stečenog na nizu uspješno izvršenih projekata za renomirane poslovne subjekte u RH.

 

Cilj naših seminara je osposobljavane polaznika za primjenu naučenog u radu, odnosno za uspješno izvršenje projekata izgradnje arhitekture tvrtke ili vođenje informatičkih projekata. Putem naših seminara polaznici uče kako teoriju uspješno primijeniti u praksi uz uporabu najsuvremenijih programskih alata.

 

Nakon seminara polaznici su uz naše mentorstvo u stanju izvršiti prvi projekt i na taj način se u potpunosti osposobiti za dalji samostalni rad.

 

Više informacija »

Podrška vašim izazovima

Vrijeme u kojem živimo, digitalno doba, radikalno utječe na poslovanje svake tvrtke, donosi potpuno nove izazove s kojima se tvrtka nije nikada prije susretala. Naša ekspertiza cjelovito pokriva sva potrebna znanja i vještine, koje nam omogućuju da zajedno sa vama sigurno i potpuno uspješno riješimo izazove koje digitalno doba stavlja pred vaše poslovanje.
Javite nam se, pronađimo zajedno kvalitetna rješenja za sigurno i potpuno uspješno ostvarenje vaših strateških ciljeva !